Освітня діяльність

Головним завданням центру є надання у межах законодавства керівникам і спеціалістам галузі культури, викладачам мистецьких шкіл послуг, що включають заходи з підвищення кваліфікації, перепідготовки та стажування.

Основною метою діяльності Центру є удосконалення та оновлення знань, навичок та умінь керівних кадрів і спеціалістів культурно – мистецької галузі для вирішення завдань професійної діяльності, приведення їх фахової підготовки у відповідність до сучасних вимог.

Центром укладено договір про спільну освітню діяльність з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, щодо підвищення кваліфікації працівників галузі культури Вінницької області, згідно якого, академія має забезпечувати навчальний процес висококваліфікованими викладачами, методичними матеріалами, навчальними програмами тощо.

В освітньому процесі Центр застосовує денну форму навчання з відривом від виробництва та дистанційну форму.

Основними видами навчання керівників та спеціалістів установ і організацій культури і туризму, які здійснює Центр є навчання:

– за професійною програмою підвищення кваліфікації освітнього напряму;

– за програмами тематичних короткотермінових семінарів;

– за програмами стажування;

– за індивідуальними планами.

В структуру Центру входить навчально-організаційний, навчально-методичний та господарський відділи. На базі Вінницького обласного навчально-методичного центру галузі культури, мистецтв та туризму створено методичний кабінет початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Навчання проводиться за освітньо-професійними програмами, в яких визначаються термін та форми навчання, режим занять, порядок підсумкового контролю. Використовується модульна система навчальних планів, що дає можливість максимально задовольнити потреби фахівців, добути якісно нові професійні знання та практичні навички.

До навчально-тематичних планів усіх категорій слухачів включаються лекції з фахового напрямку, права, економіки, екології, тренінги з психології тощо. Навчання проходить у формі лекцій, дискусій, відкритих уроків, «круглих столів», ділових ігор, виїзних занять. Поширеними формами роботи є всеукраїнські, регіональні семінари, конференції, тренінги, майстер-класи, творчі зустрічі, презентації.

Виконання календарних планів аналізується працівниками Центру.

Ведеться облік якісного та кількісного складу слухачів.

Професійна програма підвищення кваліфікації бібліотечних, клубних, музейних працівників, викладачів мистецьких шкіл, керівників галузі культури і туризму розроблена працівниками Центру, обговорена та схвалена Навчально-методичною радою Центру.

Колектив працівників Центру складається з компетентних, досвідчених кадрів та енергійної молоді, що дає можливість здійснювати на належному рівні організаційне та методичне забезпечення навчального процесу.

Викладацький склад Центру працює на умовах погодинної оплати і формується з числа кращих науково – педагогічних кадрів вищих навчальних закладів міста Вінниці, Києва, Львова, Харкова, Одеси та інших міст України і зарубіжжя. До лекційних занять залучаються провідні спеціалісти обласної державної адміністрації, обласної Ради, профспілки працівників культури, фахівці обласних методичних центрів галузі культури і мистецтв, керівники творчих колективів, митці, очільники приватних агентств та територіальних громад.

В Центрі створена інформаційна база даних щодо викладацького складу, яка постійно оновлюється.

Серед слухачів, які проходять підвищення кваліфікації в Центрі – директори, заступники і викладачі мистецьких шкіл та коледжів, директори і працівники бібліотек та закладів культури клубного типу, музейні спеціалісти різних рівнів і кваліфікаційних категорій, керівники «народних» та «зразкових» аматорських художніх колективів, бухгалтери та спеціалісти органів управління культурою територіальних громад.

Центр здійснює підвищення кваліфікації працівників закладів культури інших відомств області.

Центр практикує навчання працівників галузі з методики написання проєктів і подання заявок на отримання грантів. Складовою програми навчання є розробка різноманітних проєктів, вивчення механізму використання міжнародної благодійної допомоги в гуманітарній сфері.

В Центрі проводиться навчання керівників та працівників культури з комп’ютерної грамотності. У закладі функціонує  комп’ютерний клас на 10 робочих місць, обладнаних персональними комп’ютерами, які постійно оновлюються сучасним програмним забезпеченням.

Враховуючи те, що Вінницька область є великим сільськогосподарським регіоном України і найбільше закладів культури розміщені в сільській місцевості, Центр особливу увагу приділяє підвищенню кваліфікації працівників сільських закладів культури.

Відповідно до навчально – тематичних планів викладачі Центру висвітлюють питання сучасного політичного, економічного розвитку України, мовної політики, стану збереження та розвитку національної культури, літературознавства, музейної справи, організації дозвілля населення, удосконалення методики викладання в мистецьких школах. Теоретичні заняття слухачів доповнюються практичними, здебільшого виїзними заняттями. Практикуються виїзди в кращі заклади культури Вінницької та інших областей України.

Центр актуалізує зміст навчання шляхом введення в навчальний процес нових модулів, зокрема з питань законодавства, європейської економічної інтеграції, маркетології, менеджменту, педагогіки, психології, музичної освіти. Ефективною формою навчання є тренінгові заняття.

Керівництво Центру ставить завдання подальшого впровадження активних форм навчання. В структурі навчального процесу передбачається збільшення навчального часу для проведення ділових та рольових ігор, тренінгів, обміну досвідом роботи.