Освітня діяльність

Основною метою діяльності Центру є удосконалення та оновлення знань, навичок та умінь керівних кадрів і спеціалістів культурно – мистецької галузі для вирішення завдань професійної діяльності, приведення їх фахової підготовки у відповідність до сучасних вимог.

Центром укладено договір про спільну освітню діяльність з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, щодо підвищення кваліфікації працівників галузі культури Вінницької області, згідно якого, академія має забезпечувати учбовий процес висококваліфікованими викладачами, методичними матеріалами, навчальними програмами тощо.

В освітньому процесі Центр застосовує денну форму навчання з відривом від виробництва. В планах – здійснення дистанційної та екстернатної форм навчання.

Основними видами навчання керівників та спеціалістів установ і організацій культури і туризму, які здійснює Центр є навчання:

– за професійною програмою підвищення кваліфікації освітнього напряму;

– за програмами тематичних короткотермінових семінарів;

– за програмами стажування;

– за індивідуальними планами.

В структуру Центру входить навчально-організаційний, навчально-методичний та господарський відділи. З 1 січня 2016 року на базі Вінницького обласного навчально-методичного центру галузі культури, мистецтв та туризму створено методичний кабінет початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Навчання проводиться за навчально-тематичними планами, в яких визначаються термін та форми навчання, режим занять, порядок підсумкового контролю. Використовується модульна система навчальних планів, що дає можливість максимально задовольнити потреби фахівців, добути якісно нових професійних знань та практичних навичок.

До навчально-тематичних планів усіх категорій слухачів включаються лекції з фахового напрямку, права, економіки, тренінги з психології та інше. Навчання проходить у формі лекцій, дискусій, відкритих уроків, круглих столів, ділових ігор, виїзних занять.

Виконання календарних планів аналізується працівниками Центру.

Ведеться облік якісного та кількісного складу слухачів. Це дає можливість керівникам відділів культури мати детальну інформацію про підвищення кваліфікації працівників відповідного району.

Професійна програма підвищення кваліфікації бібліотечних, клубних, музейних працівників, викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, керівників галузі культури і туризму розроблена працівниками Центру, обговорена та схвалена Радою Центру.

Колектив працівників Центру складається з компетентних, досвідчених кадрів та енергійної молоді, що дає можливість здійснювати на належному рівні організаційне та методичне забезпечення навчального процесу.

Викладацький склад Центру працює на умовах погодинної оплати і формується з числа кращих науково – педагогічних кадрів вузів м. Вінниці, Києва, Львову, Харкова, Одеси, провідних спеціалістів обласного управління культури і туризму, закладів культури і мистецтв, управлінь облдержадміністрації та обласної ради, фахівців обласних методичних центрів закладів культури та мистецтв.

В Центрі створена інформаційна база даних щодо викладацького складу, яка постійно оновлюється.

Серед слухачів, які проходять підвищення кваліфікації в Центрі – директори ПСМНЗ та їх заступники, директори ЦБС, РБК, СБК, МБК, дирекцій кіновідеомережі, викладачі мистецьких шкіл та училищ, бібліотечні, клубні, музейні спеціалісти різних рівнів і кваліфікаційних категорій, керівники „народних” та „зразкових” аматорських художніх колективів, бухгалтери міськрайвідділів культури та кіновідеомережі.

Центр здійснює підвищення кваліфікації працівників закладів культури інших відомств області.

Центр практикує навчання працівників галузі з методики написання проектів і подання заявок на отримання грантів. Складовою програми навчання є розробка різноманітних проектів, вивчення механізму використання міжнародної благодійної допомоги в гуманітарній сфері.

В Центрі проводиться навчання керівників та працівників культури з комп’ютерної грамотності. В 2012 році  відкрився  комп’ютерний клас на 10 робочих місць та підключенний до мережі інтернет.

Враховуючи те, що Вінницька область є великим сільськогосподарським регіоном України і найбільше закладів культури розміщені в сільській місцевості, Центр особливу увагу приділяє підвищенню кваліфікації працівників сільських закладів культури.

Відповідно до навчально – тематичних планів викладачі Центру висвітлюють питання сучасного політичного, економічного розвитку України, мовної політики, стану збереження та розвитку національної культури, літературознавства, музейної справи, організації дозвілля населення, удосконалення методики викладання в ПСМНЗ, тощо. В кожній групі слухачів, в рамках визначених модулів, розглядаються та детально опрацьовуються в теоретичній і практичній площинах проблемні питання роботи закладів культури в сучасних умовах. Традиційним є обмін досвідом роботи, „круглі столи”, ділові та рольові дискусії тощо.

Теоретичні заняття слухачів доповнюються практичними, здебільшого виїзними заняттями. Практикуються виїзди в кращі заклади культури області, до Парламентської бібліотеки, бібліотеки ім. Вернадського, музейних закладів м. Києва, Чернігова, Львова, Одеси та інші.

Центр актуалізує зміст навчання шляхом введення в навчальний процес нових модулів, зокрема з питань законодавства, європейської економічної інтеграції, маркетології, менеджменту, педагогіки, психології, музичної освіти. Ефективною формою навчання є тренінгові заняття.

Керівництво Центру ставить завдання подальшого впровадження активних форм навчання. В структурі навчального процесу передбачається збільшення навчального часу для проведення ділових та рольових ігор, тренінгів, обміну досвідом роботи.

Головним завданням центру є надання у межах законодавства керівникам і спеціалістам галузі культури, викладачам ПСМНЗ послуг, що включають заходи з підвищення кваліфікації, перепідготовки та стажування.