План роботи центру

 

Календарний план

підвищення кваліфікації працівників культури області у

Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури,

мистецтв та туризму

на 2019 рік

 

Січень

17.01-25.04 Категорія: викладачі Вінницького коледжу культури і мистецтв

І етап          ім .М. Леонтовича зі спеціалізацій: «Хорове диригування», «Теорія музики».                                

                    Тематика навчання: особливості організації підготовки молодих спеціалістів в

сучасних умовах.

Очно-заочне навчання на базі Вінницького коледжу культури

і мистецтв  ім. М. Леонтовича.

 

21.01-20.05 Категорія: викладачі Тульчинського коледжу культури.

І етап          Тематика навчання: практика викладання фахових дисциплін та використання

інноваційних технологій.

Очно-заочне навчання на базі Тульчинського коледжу культури.

.

22.01-29.01 Категорія: сільські  бібліотекарі (стаж роботи до 20 років).

Тематика навчання: сільська бібліотека в сучасних реаліях: нові форми роботи, ефективні практики.

Лютий

05.02.-12.02 Категорія: викладачі класу баяна, акордеона, концертмейстери баяністи,

акордеоністи.

Тематика навчання: удосконалення методики викладання гри на баяні, акордеоні в мистецьких школах. Робота концертмейстера з виконавцями та творчими колективами.

 

13.02.-20.02 Категорія: бібліотекарі публічних бібліотек ОТГ, що займаються

систематизацією документів.

  Тематика навчання: впровадження в практику роботи бібліотек УДК.

 

19.02-22.02  Категорія: бухгалтери мистецьких навчальних закладів та централізованих

І етап         бухгалтерій відділів культури, які ведуть бухгалтерський облік мистецьких шкіл.

Тематика навчання: нормативно-правове забезпечення діяльності мистецьких шкіл. Фінансування. Облік та звітність.

 

Березень

12.03-19.03  Категорія: викладачі класу фортепіано, концертмейстери-піаністи мистецьких

шкіл.

                     Тематика навчання: сучасні проблеми фортепіанної педагогіки. Робота

концертмейстера-піаніста з окремими категоріями музичних виконавців.

 

14.03-21.03  Категорія: керівники народних аматорських фольклорно-етнографічних

колективів.

Тематика навчання: практика роботи фольклорно-етнографічного колективу. Збирання, збереження фольклору , використання його в репертуарі колективу.

 

20.03.-27.03 Категорія: бібліографи публічних бібліотек області.

Тематика навчання: сучасні тенденції в інформаційно-бібліографічній діяльності.

 

 

Квітень

02.04-09.04  Категорія: викладачі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

мистецьких шкіл.

  Тематика навчання: художня освіта в Україні: сучасний стан, проблеми

  розвитку. Удосконалення методики викладання спецдисциплін на художніх

відділах мистецьких шкіл.

 

10.04-17.04 Категорія: методисти районних будинків культури з питань культурно-

дозвіллєвої діяльності.

Тематика навчання: інноваційна діяльність закладу культури: традиційні та

нові підходи в організації культурно-дозвіллєвої роботи.

 

16.04-23.04 Категорія:працівники обласних  бібліотек.

Тематика навчання: клієнтоорієнтованість-важливий принцип роботи бібліотек.

 

Травень

14.05-21.05  Категорія: завідувачі  бібліотеками – філіями Вінницької міської

централізованої бібліотечної системи.

   Тематика навчання: діяльність публічних бібліотек – філій у соціокультурному

    просторі: пошук нових форм і методів роботи.

 

16.05-23.05 Категорія:викладачі музично-теоретичних дисциплін мистецьких шкіл.

                     Тематика навчання: новації в методиці викладання музично-теоретичних

дисциплін та їх впровадження в практику роботи.

 

17.05-29.05  Категорія:викладачі Вінницького коледжу культури і мистецтв

ІІ етап        ім.М.Леонтовича зі спеціалізацій: «Хорове диригування», «Теорія музики».                               

                    Тематика навчання: особливості організації підготовки молодих спеціалістів в

сучасних умовах.

Очно-заочне навчання на базі Вінницького коледжу культури

і мистецтв  ім.М.Леонтовича.

 

20.05-27.05  Категорія:  керівники сільських закладів культури клубного типу.

Тематика навчання: особливості організації культурно-дозвіллєвої роботи сільського закладу культури.

 

 

Червень

03.06-10.06 Категорія: директори та завідувачі публічних бібліотек ОТГ.

  Тематика навчання: бібліотека в ОТГ: від внутрішньої організації до активної

                    діяльності.

 

04.06-12.06  Категорія: викладачі класу фортепіано, концертмейстери-піаністи Вінницької

ДМШ №2.

Тематика навчання: сучасні проблеми фортепіанної педагогіки. Робота концертмейстера-піаніста з окремими категоріями виконавців.

 

06.06-13.06  Категорія: директори сільських, міських будинків культури.

   Тематика навчання: впровадження інноваційних форм і методів культурно-

    дозвіллєвої діяльності в практику роботи сільських, міських будинків культури.

 

Вересень

17.09-24.09  Категорія: працівники районних та міських бібліотек для дітей .

Тематика навчання: працюємо в умовах ОТГ: нові реалії бібліотечного життя.

 

18.09-20.12 Категорія:викладачі Тульчинського коледжу культури.

ІІ етап        Тематика навчання:практика викладання фахових дисциплін та використання

інноваційних технологій.

Очно-заочне навчання на базі Тульчинського коледжу культури.

 

19.09-26.09   Категорія: наукові співробітники музеїв області.

Тематика навчання: роль музеїв у розвитку і популяризації національної культури. Висвітлення історичних реалій у музейних експозиціях: досвід, проблеми, перспективи.

 

Жовтень

01.10-08.10   Категорія:директори мистецьких шкіл.

Тематика навчання: нормативно – правова діяльність мистецьких шкіл. Шляхи оптимізації навчально-виховного процесу.

 

16.10-23.10   Категорія: бібліотечні працівники центральних районних, міських, сільських

бібліотек, що обслуговують юнацтво.

 Тематика навчання: ключові аспекти роботи бібліотек з молоддю крізь

  призму сьогодення.

 

17.10-24.10   Категорія: завідувачі сільських клубів.

 Тематика навчання: клубні заклади – осередки культурно-освітньої та

 дозвіллєвої діяльності. Шляхи підвищення ефективності роботи сільських

закладів культури.

 

Листопад

05.11-12.11   Категорія: викладачі класу домри, гітари мистецьких шкіл.

Тематика навчання: інструментальне виконавство. Інноваційні і традиційні форми викладання в класі домри, гітари.

 

07.11-14.11  Категорія: художні керівники сільських, міських будинків культури.

                     Тематика навчання: організація роботи  колективів аматорської художньої

творчості  як засіб реалізації творчих здібностей відвідувачів  закладу культури.

 

19.11-26.11  Категорія: працівники відділів обслуговування ЦРБ, ЦБС.

Тематика навчання: організація бібліотечного середовища для користувачів.

 

Грудень

03.12-10.12  Категорія: викладачі класу духових інструментів мистецьких шкіл.

                     Тематика навчання:  організація навчального процесу та особливості методики

викладання гри на духових інструментах в мистецьких школах.

 

05.12-12.12 Категорія:новопризначені керівники закладів культури клубного типу.

  Тематика навчання:завдання, зміст, форми і методи роботи ЗККТ на

  сучасному етапі. Пошук та впровадження ефективних форм культурно-

дозвіллєвої діяльності.

 

Директор                                                                                                                  Г. Надоленко

 

Календарний план підвищення кваліфікації працівників області культури 

у Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури,

мистецтв та туризму на 2018 рік

Січень                     

17.01 – 21.02

 І етап – Категорія: викладачі Вінницького училища культури і мистецтв

ім.М.Леонтовича зі спеціалізації: «Фортепіано», «Оркестрові духові та

ударні  інструменти», «Народні інструменти».

 Тематика навчання: особливості організації підготовки молодих

спеціалістів в сучасних умовах. Очно-заочне навчання на базі

Вінницького училища культури і мистецтв  ім.М.Леонтовича. 

24.01 – 31.01

Категорія: завідувачі бібліотек об’єднаної територіальної громади.

Тематика навчання: трансформація діяльності бібліотеки: від створення

стратегії до її реалізації.


Лютий

01.02 – 08.02

Категорія: працівники ЗККТ, які мають вищу фахову освіту та володіють ПК.

Тематика навчання: удосконалення діяльності установ культури в сучасних

умовах. Написання грантових проектів.

06.02 – 13.02 

Категорія: викладачі класу бандури початкових спеціалізованих

мистецьких навчальних закладів.

Тематика навчання: особливості методики викладання гри на бандурі в

ПСМНЗ. Виконавська майстерність бандуриста.

07.02-14.02

 Категорія: бібліотекарі центральних районних, міських бібліотек зі стажем

роботи до 10 років.

Тематика навчання: бібліотека сьогодення і нові професійні цінності.

20.02-28.02  ІІ етап 

Категорія: викладачі класу фортепіано, концертмейстери

Вінницького училища  культури і мистецтв ім.М.Леонтовича.

Тематика навчання: інноваційні технології та практика викладання

фахових дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.


Березень

12.03-19.03  

Категорія: викладачі класу фортепіано, концертмейстери-піаністи ПСМНЗ.

Тематика навчання: сучасні тенденції фортепіанної педагогіки. Робота

концертмейстера з окремими категоріями виконавців.

20.03-23.03  І етап 

Категорія: працівники культури, відповідальні за охорону і збереження

об’єктів нематеріальної культурної спадщини.

Тематика навчання: методика виявлення елементів нематеріальної

культурної спадщини. Робота з питань охорони і збереження елементів

НКС Вінниччини.

21.03.-30.03

Категорія: викладачі народних інструментів Вінницького училища культури і

ІІ етап      мистецтв ім.М.Леонтовича.

Тематика навчання: інноваційні технології та практика викладання

фахових дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

22.03-29.03 

Категорія: працівники районних, міських бібліотек для дітей, що

обслуговують дошкільнят та учнів 1-4 класів.

Тематика навчання: соціальний престиж бібліотеки для дітей, як умова

їх розвитку.


Квітень

17.04-24.04

Категорія: завідувачі сільських клубів.

Тематика навчання: сучасний клубний заклад як центр збереження

та популяризації культурних надбань.

19.04-26.04

Категорія: заступники директорів з навчальної роботи ПСМНЗ.

Тематика навчання: організація та удосконалення навчального процесу

в сучасних умовах в ПСМНЗ. Написання грантових проектів.


Травень

10.05-16.05

Категорія: методисти РБК з хореографічного жанру, керівники народних

аматорських хореографічних колективів ЗКККТ.

Тематика навчання: подільський танцювальний фольклор. Робота

керівника над постановкою народно-сценічного танцю.

14.05-21.05

Категорія: бібліографи-краєзнавці ЦБС, центральних

районних, міських бібліотек.

Тематика навчання: роль публічних бібліотек у розвитку краєзнавства.

17.05-24.05  

 Категорія: викладачі образотворчого та декоративно-прикладного

мистецтва ПСМНЗ.

Тематика навчання: художня освіта в Україні: сучасний стан, проблеми

розвитку. Удосконалення методики викладання спецдисциплін на художніх

відділах ПСМНЗ.

 


Червень

01.06-07.06

Категорія: викладачі духових та ударних інструментів Вінницького училища

ІІ етап         культури і мистецтв ім.М.Леонтовича.

Тематика навчання: інноваційні технології та практика викладання

фахових дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

05.06-12.06  

Категорія: працівники обласних бібліотек.

Тематика навчання: поєднання традиційних та інноваційних підходів у

створенні ефективного інформаційно-бібліотечного обслуговування: орієнтир

на користувача.

06.06-13.06  

Категорія: працівники ЗККТ – ведучі, постановники масових

театралізованих культурно-мистецьких заходів.

Тематика навчання: сучасні форми і жанри театралізованих масових

заходів. Особливості їх режисури та роль ведучого в них.


Вересень

19.09-26.09 

Категорія: наукові співробітники Вінницького обласного краєзнавчого музею

та державних музеїв області.

Тематика навчання: сучасний музей як центр культури та освіти. Функції

музею, особливості діяльності та значення в розвитку суспільства.

20.09-27.09  

Категорія: бібліотекарі публічних бібліотек об’єднаної територіальної громади.

Тематика навчання: роль і місце бібліотеки у формуванні нового

культурного простору об’єднаної територіальної громади.


Жовтень

01.10-08.10  

Категорія:викладачі музично-теоретичних дисциплін ПСМНЗ.

Тематика навчання: новації в методиці викладання музично-теоретичних

дисциплін та їх впровадження в практику роботи ПСМНЗ.

16.10-23.10   

Категорія: художні керівники сільських, міських будинків культури.

Тематика навчання: організація роботи колективів художньої творчості.

Формування репертуару аматорських художніх колективів.

17.10-24.10   

Категорія: бібліотечні працівники центральних районних, міських,

сільських  бібліотек, що обслуговують юнацтво.

Тематика навчання: можливості бібліотеки в контексті реалізації

освітньої  реформи.


Листопад

01.11-08.11  

Категорія: викладачі класу фортепіано, концертмейстери-піаністи ПСМНЗ.

Тематика навчання: сучасні тенденції фортепіанної педагогіки. Робота

концертмейстера з окремими категоріями музичних виконавців.

13.11-20.11  

Категорія: методисти ЦБС, центральних районних, міських бібліотек.

Тематика навчання: методичні служби бібліотек у контексті

децентралізаційних процесів: актуалізація діяльності для вирішення

проблемних професійних завдань.

14.11-21.11

Категорія: директори сільських, міських будинків культури з фаховою

підготовкою.

Тематика навчання: особливості організації культурно-дозвіллєвої роботи

сільського закладу культури.


Грудень

04.12-07.12  ІІ етап 

Категорія: працівники культури, відповідальні за охорону і збереження

об’єктів нематеріальної культурної спадщини.

Тематика навчання:  методика виявлення елементів нематеріальної

культурної спадщини. Робота з питань охорони і збереження НКС

Вінниччини.

05.12-12.12  

Категорія:  викладачі вокально-хорових дисциплін ПСМНЗ.

Тематика навчання: удосконалення методики викладання вокально-

хорових дисциплін в ПСМНЗ.