Навчально-методична рада Центру

У Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв та туризму діє Навчально-методична рада.

До складу якої входять:

Надоленко Г.Ф. – голова навчально-методичної ради;

Довгань С. А.– секретар навчально-методичної ради;

члени ради – Гарбулинський С.В., Головатюк В.П.,

Велика О.М.,  Стафійчук Г.Ф., Довгань С. А.

Основними напрямками роботи навчально-методичної ради є:

  • ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
  • розгляд питань щодо стану роботи, розвитку науково-технічного оснащення структурних пiдроздiлiв Центру;
  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення основних напрямів методичної роботи та  наукових досліджень;
  • внесення директору пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів, завідувача бібліотекою та головного бухгалтера;
  • оцінка навчально-методичної роботи структурних пiдроздiлiв;
  • ухвалення рiшень про проведення науково-практичних конференцій, тематичних зустрiчей, iнших інтерактивних форм навчання;
  • розгляд питань щодо підготовки та видання методичних матеріалів;
  • розгляд проекту Статуту Центру, а також змiн i доповнень до нього.
  • Рада Центру розглядає й iншi питання дiяльностi Центру, визначені чинним законодавством України та  Статутом.

Протоколи засідань навчально-методичної ради Вінницького обласного навчально-методичного центру галузі культури, мистецтв та туризму:

ПРОТОКОЛ №25 від 17.11.2017р.

ПРОТОКОЛ №24 від 05.10.2017р.

ПРОТОКОЛ №23 від 23.05.2017р.

ПРОТОКОЛ №22 від 13.04.2017р.

ПРОТОКОЛ №21 від 23.03.2017р.

ПРОТОКОЛ №20 від 02.12.2016 p.

ПРОТОКОЛ №19 від 06.07.2016 p.

ПРОТОКОЛ №18 від 02.03.2016 p.

ПРОТОКОЛ №17 від 22.12.2015 р.

ПРОТОКОЛ №16 від 18.06.2015 р.

ПРОТОКОЛ №15 від 24.04.2015 р.

ПРОТОКОЛ №14 від 25.03.2015 р.

ПРОТОКОЛ №13 від 04.12.2014 р.

ПРОТОКОЛ №12 від 07.07.2014 р.

ПРОТОКОЛ №11 від 30.05.2014 р.

ПРОТОКОЛ №10 від 11.04.2014р.

ПРОТОКОЛ № 9 від 06.03.2014 р.

ПРОТОКОЛ № 8 від 20.02.2014 р.

ПРОТОКОЛ № 7 від 11.12.2013 р.

ПРОТОКОЛ № 6 від 20.09.2013 р.

ПРОТОКОЛ № 5 від 25.03.2013 р.

ПРОТОКОЛ № 4 від 25.02.2013 р.

ПРОТОКОЛ № 3 від 18.02.2013 р.

ПРОТОКОЛ № 2 від 18.09.2012 р.