Вінницький факультет НАКККіМ

ВОНМЦентром ГКМ т Т укладено договір про спільну освітню діяльність з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв.

Національна академія є знаним і авторитетним галузевим навчальним закладом в Україні.

Тут навчаються десятки працівників культури і мистецтв Вінницької області й успішно впроваджують набуті знання у практику своєї роботи.

Академія забезпечує

 – Навчання студентів за спеціальністю:

” Інформаційна ,бібліотечна та архівна справа” ,

” Менеджер соціокультурної сфери”

 

Освітній рівень: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

 

Пропозиції надсилайте:

Зворотній звязок…